Openbare verlichting Advies & Ontwerp
Prov. Utrecht
Prov. Zuid-Holland
Prov. Gelderland
Prov. Noord-Holland
                                                             

Gemeente Hoorn:De “Blauwe Berg”
De gemeente Hoorn werkt aan de ontwikkeling van het openbaar vrijetijdspark De Blauwe Berg.
In het gebied de Blauwe Berg creëren BAM Vastgoed en Hermans Onroerend Goed een vrijetijdspark waar  entertainment, sport en natuur harmonieus samenkomen.
Kunstijsbaan De Westfries is al gebouwd en wordt druk gebruikt. Een dans- en partycentrum met meerdere zalen is in het noordelijk deel van het vrijetijdspark gepland, vlakbij de ijsbaan en de A7. In het zuidelijk deel van het gebied komt een gecombineerde bioscoop en hotel. De parkeerterreinen komen aan de rand van het gebied langs de A7 en zijn bij de kunstijsbaan. Centraal in het gebied wordt een park aangelegd. Verder komen er een atletiekbaan en 222 woningen, van appartement tot vrije kavels.
Multi-Light is vanaf het begin nauw betrokken bij dit project. De openbare verlichting vormt in de drie delen – wonen – park – parkeren – een essentieel onderdeel van de inrichting van de openbare ruimte


Gemeente Haarlem:Fly-Over A200 Amsterdamsevaart
De Fly-over legt een directe verbinding van de A200 naar de Waarderpolder. Dit creëert de mogelijkheid om op termijn de route naar de binnenstad te verleggen van de Amsterdamsevaart naar de Oudeweg. Daarmee ontstaat tevens ruimte voor een nieuwe visie op de ontwikkeling van de Oostradiaal - het gebied langs de Amsterdamsevaart.
De uitdaging in dit project ligt in de faseringen van de werkzaamheden. Gezocht is naar een oplossing die zowel qua planning, financieel en ook verkeerstechnisch het meest gunstig was.
In nauwe samenwerking met het civieltechnische bureau en de opdrachtgever is dit plan zo ontwikkeld dat aan alle bovenstaande wensen voldaan werd.Gemeente Haarlemmermeer:


     wijkpark Overbos                               Hillegommerdijk                              Huis van de Sport


Herinrichting bedrijventerrein “De Pionier”
Bedrijventerrein De Pionier is gelegen in het zuiden van de gemeente Haarlemmermeer.
Het terrein ligt in het noorden van Nieuw-Vennep tussen de Venneperweg, Westerdreef, Nieuwerkerkertocht en de Lucas Bolsstraat.
Multi-Light verzorgde hiervoor de tekeningen, licht- en kabeltechnische berekeningen en het bestek.
 
Boerderijkavel Boerderij “Den Burgh”
De monumentale boerderij “Den Burgh” stamt uit 1859 is gelegen aan de Rijnlanderweg ter hoogte van de Geniedijk in Beukenhorst-Zuid.
Het pand wordt gerestaureerd, de kavel opnieuw ingericht, en horeca en kantoorfuncties worden geïntegreerd op deze historische plek in de Haarlemmermeer
Multi-Light verzorgde hiervoor de tekeningen, licht- en kabeltechnische berekeningen en het bestek van zowel de kavel als de omliggende wegen.
 
Herstructurering Hillegommerdijk
De gemeente Haarlemmermeer wordt omsloten door de ringvaart. De Ringdijk hierlangs voert door en langs een aantal woonkernen, maar ligt ook grotendeels buiten de bebouwde kom.
De gemeente is bezig deze dijk, van totaal ca.60 Km. lang, op hoogte te brengen en opnieuw in te richten. Dit gebeurd in trajecten van ca. 4000 m.
Multi-Light heeft voor de Hillegommerdijk de tekeningen, licht- en kabeltechnische berekeningen en het bestek geleverd.
Met gepaste trots is geconstateerd dat de tekeningen die wij voor dit project verzorgden, door de gemeente worden gebruikt als voorbeeldtekeningen en bij nieuwe inschrijvingen worden meegezonden als standaard.
 
Herstructurering Leenderbos
Leenderbos is de wijkontsluiting van de woonwijk Overbos in Hoofddorp.
Op de afslagen de wijk in, waar nu nog ‘normale’ kruispunten zijn, wordt de weg verbreedt met voorsorteervakken en verhoogde middendruppels.
Hierdoor moet de verlichting aangepast worden, kabels gesloopt, verlegd en opnieuw aangelegd en lichtmasten verplaatst op bijgeplaatst.
Ook voor deze klus is de engineering door Multi-Light verzorgd.
 
Zuidrand “Huis van de Sport”
Aan de zuidrand van de wijk Floriande , aan de Nieuwe Bennebroekerweg, tussen de Deltaweg en de Molenaarslaan wordt het “huis van de Sport” gebouwd.  Een grootschalig, multifunctioneel sportcomplex met o.m. een sporthal met 1.500 tribuneplaatsen, een turncentrum, vier zwembaden en aanvullende voorzieningen zoals horeca en fitness en mogelijk kinderopvang
Multi-Light verzorgde hiervoor de tekeningen, licht- en kabeltechnische berekeningen en het bestek van de omliggende wegen, afslagen en de wegen naar het complex.
 
Wijkpark Overbos
De gemeente Haarlemmermeer heeft in haar woonwijken verschillende parken en groenvoorzieningen. Het wijkpark van de wijk Overbos is er daar één van.
Dit park is recent opnieuw ingericht en opgeknapt, bestrating en groen vernieuwd en ook de verlichting is aangepast aan de eisen van deze tijd, met als extra detail grondspots  onder een aantal grotere bomen.
Multi-Light heeft d.m.v. gedetailleerde tekeningen en bestek een doordacht ontwerp geleverd voor dit werk


HomeFilosofieDienstenOnze projecten op de kaartOnze merkenLinksContacteer ons