Openbare verlichting Advies & Ontwerp
Filosofie

 

Bedrijfsfilosofie
De filosofie van Multi-Light is simpel:
 
Wanneer Multi-Light door een klant benaderd wordt voor het opstellen van een verlichtingsplan of het verlenen van andere diensten betekend dit in principe dat deze klant op de één of andere manier hulp of ondersteuning nodig heeft op het gebied van openbare verlichting.
Dit probleem kan veroorzaakt worden door een (tijdelijk) tekort aan capaciteit, het niet in eigen huis hebben van de discipline openbare verlichting, of door het ontbreken van specifieke kennis op een bepaald onderdeel hiervan.
 
Multi-Light stelt zich tot doel, door een flexibele en klantgerichte opstelling, zijn klanten deze problemen uit handen te nemen en hen, daar waar mogelijk, te adviseren en ondersteunen.
 
Wij zien een opdracht niet als een op zichzelf staand fenomeen, maar als een proces waaraan deelgenomen wordt.
Het doel is voor alle in het proces participerende partijen gelijk, nl. door een soepele communicatie en samenwerking een zo goed mogelijk product afleveren.
Dit kan door soms de gebaande paden te verlaten en te verdiepen in de specifieke eisen die de situatie, de opdrachtgever of het project aan het ontwerp stelt.
 
Doel is uiteindelijk een mooie en duurzaam veilige buitenruimte te creëren waar iedereen, probleemloos en zonder verder bij na te denken, gebruik van kan maken.
Multi-Light streeft ernaar de openbare ruimte voor het publiek weer aantrekkelijk en toegankelijk te maken en zo een bijdrage te leveren aan een betere leefomgeving, een verbetering van de sociale cohesie en verkeersveiligheid.
 
Door op een directe en open manier te communiceren met onze klanten raken wij inhoudelijk bij het gehele project betrokken, en zien wij het als een persoonlijk succes wanneer een project probleemloos opgeleverd wordt.
                                                                      
 
                            


HomeFilosofieDienstenOnze projecten op de kaartOnze merkenLinksContacteer ons