Openbare verlichting Advies & Ontwerp
Verlichting wegen
Sportveldverlichting
Ontwerp laagspanningsnetten
Bestekken
Interim expertise
Verlichting verblijfsgebieden
Het verlichten van woonwijken en verblijfsgebieden
Openbare verlichting heeft als basisfunctie het mogelijk maken van normaal gebruik van de openbare ruimte tijdens donkere of nachtelijke perioden.
Bij het verlichten van verblijfsgebieden en woonwijken ligt het zwaartepunt op sociale veiligheid en comfort.
De gebruikers van de openbare ruimte moeten zich met een veilig gevoel en zonder angst voor dreiging, gevaar of geweld kunnen verplaatsen.
De wijze van inrichting en met name goede verlichting is voor een belangrijk deel bepalend voor de ervaring van het veiligheidsgevoel.
Het kiezen van een juiste combinatie van lichtmast, armatuur en lichtbron resulteert in een goed verlichte omgeving, waar kleur en gezichtsherkenning gemakkelijk zijn en lichthinder tot een minimum beperkt wordt.
 

                                                                 

 
In het bovenstaande voorbeeld is duidelijk zichtbaar dat de keuze voor een lichtbron, en daarmee een lichtkleur, bepalend is voor de beleving van verlichting.
De foto’s tonen dezelfde straat met dezelfde mastopstelling. Op de linkerfoto is gebruik gemaakt van SON lichtbronnen, op de rechterfoto is gebruik gemaakt van CPO lampen.
De wittere lichtkleur van deze lampen maakt het mogelijk kleuren te onderscheiden en ook de gezichtsherkenning verbetert sterk.
Gebruikers ervaren de situatie met de witte lichtkleur  als comfortabeler en veiliger.
 
Multi-Light vervaardigt voor u ontwerp-, en bestekstekeningen, met alle daarbij behorende lichtberekeningen, die zowel digitaal als op hard-copy uitgeleverd kunnen worden.
Dit garandeert een snelle en flexibele uitwisseling van gegevens


HomeFilosofieDienstenOnze projecten op de kaartOnze merkenLinksContacteer ons