Openbare verlichting Advies & Ontwerp
Verlichting verblijfsgebieden
Verlichting wegen
Sportveldverlichting
Bestekken
Interim expertise
Ontwerp laagspanningsnetten
Het ontwerp van laagspanningsnetten t.b.v. Openbare Verlichting en distributie
Een groeiend aantal gemeenten in Nederland kiest er voor het kabelnet voor openbare verlichting in eigen beheer te nemen.
De voordelen hiervan zijn aanzienlijk.
Men kan adequaat reageren op klachten van burgers of storingen zoals lamp- of groepsuitval en aanrijdschades, en is hierbij niet langer afhankelijk van de responstijden van netbeheerders.
Het bijplaatsen of verplaatsen van verlichtingsobjecten kan zonder tussenkomst van het nutsbedrijf geschieden, en men is vrij in het kiezen van de aannemer.
De kosten voor de aansluitingen worden aanzienlijk verkleind, er wordt niet langer per aangesloten lichtmast afgerekend, maar slechts per meetverdeelinrichting waar, afhankelijk van de
situatie, een groot aantal lichtmasten op aangesloten kunnen worden.
                                                                                                                                                                                                        
Vaak zijn in het verleden langlopende contracten afgesloten met energieleveranciers m.b.t. het ontwerp, onderhoud en aanleg van de installaties voor openbare verlichting.
Nu de technische en financiële voordelen duidelijker worden neemt de belangstelling voor het aanleggen en beheren van eigen voedingsnetten toe, en daarmee ook de bereidheid deze contracten niet te verlengen.
 
 
Multi-Light heeft de kennis in huis om u te adviseren en begeleiden in het ontwerp van een eigen kabelnet, en u te ondersteunen bij de juiste keuze van buitenopstellingskasten,
verdeelinrichtingen, kabels, moffen enz.
 
 
Wij ontwerpen voor u, ondersteund door de modernste software, een kabelnet dat voldoet aan alle eisen van de NEN-1010, waarbij rekening wordt gehouden met alle
voor openbare verlichting relevante zaken als spanningsverlies, kabellengte, aanraakspanning, kortsluitvastheid enz.


HomeFilosofieDienstenOnze projecten op de kaartOnze merkenLinksContacteer ons