Openbare verlichting Advies & Ontwerp
Verlichting verblijfsgebieden
Sportveldverlichting
Ontwerp laagspanningsnetten
Bestekken
Interim expertise
Verlichting wegen
Het verlichten van stroom-, gebiedsontsluitings-, rijks-, en proviniale wegen           

       

Openbare verlichting is geen op zich zelf staand onderdeel van de uitrusting van wegen, straten en pleinen.
Het is een onderdeel van het totaal aan voorzieningen dat de mobilist ter beschikking staat om zich veilig en comfortabel buitenhuis te begeven en mobiel te zijn.
Allerlei ontwikkelingen in de openbare verlichting vinden plaats onder invloed van nieuwe technologische mogelijkheden en door invloeden van buitenaf.
Openbare verlichting wordt daardoor steeds meer een instrument dat zeer effectief, op maat en energiebewust wordt ingezet.
 
Op het gebied van mobiliteit en verlichting van wegen volgen de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op.
Alles wat zich op en langs de wegen bevindt wordt door producenten continu verbeterd en doorontwikkeld met als uiteindelijk doel een betere efficiëntie, hogere rendementen, meer comfort en het besparen van energie.
 
Maar ook de menselijke factor speelt een grote rol.
Openbare verlichting kan worden aangewend ter bevordering van gewenst rijgedrag.
Minder, dynamisch, of zelfs helemaal niet verlichten, actieve markering, visuele geleiding, al deze factoren bepalen in grote mate het rijgedrag van de weggebruiker.
Een goed ontwerp kan op deze manier bijdragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid.
 
Multi-Light heeft kennis van de laatste ontwikkelingen in de markt en past deze toe in haar ontwerpen.
Onze verlichtingsplannen zijn altijd ontworpen volgens de geldende normen en de laatste inzichten.
Hierdoor is uw verlichtingsinstallatie altijd up-to-date en klaar voor de toekomst.
 

 

 HomeFilosofieDienstenOnze projecten op de kaartOnze merkenLinksContacteer ons